Fødevarer og medicinal

Løft i fødevarer industrien. grundprincippet i Forordning 1935/2004 er, at materialer og genstande, der er bestemt til direkte eller indirekte at komme i kontakte med fødevarer, skal være så inaktive, at der ikke afgives stoffer til fødevarerne i en mængde, der kan frembyde en fore for menneskers sundhed.

Forskellige løft fødevarer og medicinal.

Løft i fødevarer og medicinal industrien.

JLM teknik har leveret mange forskellige løsninger, der anvendes i fødevarer industrien. Vi kan leverer løsninger hvor der løftes direkte på fødevarerne eller emballagen.
Vi tager altid udgangspunkt i processen og omgivelserne hos dig og det vi skal løfte.