JLM_teknik_logo

Fødevarer og medicinal

Løft i fødevareindustrien. Grundprincippet i Forordning 1935/2004 er, at materialer og genstande, der er bestemt til direkte eller indirekte at komme i kontakt med fødevarer, skal være så inaktive, at der ikke afgives stoffer til fødevarerne i en mængde, der kan frembyde en fare for menneskers sundhed.

Løft i fødevare- og medicinalindustrien

JLM teknik har leveret mange forskellige løsninger, der anvendes i fødevareindustrien. Vi kan levere løsninger hvor der løftes direkte på fødevarerne eller udenpå emballagen.
Vi tager altid udgangspunkt i processen og omgivelserne hos dig og det vi skal løfte.

Fødevarer_og_pharma_ikon

Forskellige løft af fødevarer og medicinalprodukter

kranformular_popup_jlm_teknik

Skal din virksomhed bruge en ny kran?

Prøv JLM tekniks nye kranformular

jlm_teknik_logo